Logistyka projektowa i wystawkowa

 

Na dzień dzisiejszy ukraińscy producenci poszerzają rynki zbytu dla swoich produktów w UE, ZEA, USA, Chinach i innych krajach, uczestniczą w wystawach międzynarodowych, forach biznesowych i konferencjach. Ponad 7 lat nasz zespół świadczy pełną obsługę swoich klientów, a właśnie:

  • rejestrację udziału w przedsięwzięciach międzynarodowych;
  • wynajem stoisk;
  • wsparcie dokumentacyjne w celu dokonania sprawnej odprawy celnej towarów w kraju, w którym odbywa się przedsięwzięcie;
  • wybór optymalnego trybu celnego;
  • reprezentowanie interesów w organach celnych kraju, w którym odbywa się przedsięwzięcie;
  • uregulowanie opłat celnych;
  • dostawę towarów na stoisko;
  • magazynowanie pustych opakowań i wiele innych.

Firma Atlas Group Ukraina oferuje pełną obsługę logistyki projektowej od momentu przekazania ładunku w kraju zamawiającego aż do momentu dostawy towarów na stoisko.

Koszt